Πλειστηριασμοί: Οι τράπεζες ωφελούνται πρωτίστως! (πίνακας στατιστικών στοιχείων)

Οι πλειστηριασμοί της ακίνητης περιουσίας των ελλήνων πολιτών διενεργούνται –κατά κύριο λόγο- προς όφελος του τραπεζικού συστήματος. Σε ποσοστό 76%, επισπεύδοντες των πλειστηριασμών είναι οι τράπεζες, σύμφωνα με διασταυρωμένα στατιστικά στοιχεία (παρατίθενται σχετικός πίνακας) που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

Όπως έχουμε επισημάνει κατά το παρελθόν (ΕΔΩ),  «οι πλειστηριασμοί είναι η κατάληξη μίας παράνομης διαδικασίας, αφού κατά κανόνα επισπεύδονται κατόπιν έκδοσης διαταγών πληρωμής των τραπεζών, οι οποίες εκδίδονται βάσει παράνομων και καταχρηστικών όρων δανειακών συμβάσεων και παράνομων χρεώσεων σε κινήσεις αντίστοιχων λογαριασμών, ενώ οι πολίτες δεν είναι σε θέση να βρουν τα απαραίτητα χρήματα (κατά μέσο όρο περίπου 2.000 ευρώ για την άμυνα σε πρώτο βαθμό), για να αμυνθούν αποτελεσματικά κατά των τοκογλυφικών αυτών χρεώσεων».

Ο μύθος περί «στρατηγικών κακοπληρωτών» που προσπαθούν εναγωνίως να συντηρήσουν –κατ’ εντολή των τραπεζών- τα «παπαγαλάκια» των καθεστωτικών ΜΜΕ, όχι μόνον δεν πείθει κανέναν εχέφρονα πλέον, αλλά αντιθέτως συντελεί στην ολοένα διευρυνόμενη συσπείρωση των πολιτών γύρω από το κίνημα κατά των πλειστηριασμών! Ούτως ή άλλως, η περί ου ο λόγος… μυθοπλασία ήταν μετέωρη ευθύς εξ αρχής, εξ αιτίας της αμείλικτης πραγματικότητας που αποτυπώνεται με επίσημα στοιχεία: «Οι οφειλές προς το δημόσιο ανέρχονταν το έτος 2009 σε 10,9 δις ευρώ και τώρα έχουν εκτιναχθεί σε τουλάχιστον 94 δις ευρώ, ενώ τα «κόκκινα δάνεια» ανέρχονταν το έτος 2009 σε 11,9 δις ευρώ και τώρα υποτίθεται ότι έφτασαν τα 118 δις ευρώ».

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον συγκεντρωτικό στατιστικό πίνακα που παρατίθεται, έχουν ληφθεί από την αποδελτίωση που έγινε με την εθελοντική προσφορά των μελών της πρωτοβουλίας «Δρόμος Ανοιχτός».

Η αποδελτίωση έγινε από την ηλεκτρονική δημοσίευση των πλειστηριασμών στην ιστοσελίδα του Ταμείου Νομικών (ΕΤΑΑ ΤΑΝ) και τα Δελτία Δικαστικών Δημοσιεύσεων. Χρησιμοποιήθηκαν οι πλειστηριασμοί με ημερομηνίες δημοσίευσης στο ΕΤΑΑ ΤΑΝ από 1/5/2016 έως -31/4/2017 και αφορούν πλειστηριασμούς που έχουν ήδη διενεργηθεί από 17/5/16  ή θα διενεργηθούν μέχρι την 20/12/2017. Δεν περιλαμβάνονται οι πλειστηριασμοί που συνεχίζονται ή επαναλαμβάνονται στην ίδια περίοδο.
Pin It